Kirkko ei luovu vihkioikeudestaan - keskustelu homoparien vihkimisestä jatkuu vielä, aiheesta käytetty jo 42 puheenvuoroa iltalehti 16:39 17.05

Keskustelu avioliittokäsityksen laajentamisesta jatkuu perjantaina. Suomen evankelis-luterilainen kirkko ei luovu vihkioikeudestaan. Kirkolliskokous hyväksyi torstaina 17. toukokuuta vihkioikeudesta luopumisesta tehtyä selvitystä koskevan perustevaliokunnan mietinnön, johon päätös sisältyy. Professori emerita Eila Helanderin tekemä selvitys merkittiin tiedoksi. Edustaja Risto Tuori esitti perustevaliokunnan esitykseen lisäehdotuksen, jossa kirkon olisi varauduttava luopumaan vihkimisoikeudestaan, jos näkemyserot ja käytännön toimintamallit samaa sukupuolta olevien vihkimisessä muuttaisivat olennaisesti tilannetta.


Asiantuntijat yksimielisiä: Sopeutumiseläkkeet voidaan lopettaa - perustuslaki ei suojaa kansanedustajille tehtyä erityisjärjestelyä iltalehti 14:26 05.04

Iltalehden tietojen mukaan Suomen johtavat oikeusoppineet puoltavat eduskunnalle antamissaan lausunnoissa kansanedustajien avokätisen sopeutumiseläkejärjestelmän lopettamista. Kansanedustajien sopeutumiseläkejärjestelmän lopettamiselle ei ole perustuslaillisia esteitä, toteavat Helsingin yliopiston yleisen oikeustieteen emeritusprofessori Kaarlo Tuori ja Turun yliopiston valtiosääntöoikeuden professori Veli-Pekka Viljanen. Tuorin ja Viljasen eduskunnalle antamia lausuntoja ei ole vielä julkistettu, mutta Iltalehden tietojen mukaan ne ovat sisällöltään hyvin samansuuntaiset.


hirmuvireeseen NHLn kaulasta Nokialla tehopisteen makuun NHLssä,

Uutiset