Saamelaiskäräjien vaalilautakunta kanteli KHO:n päätöksistä yle 17:11 20.08

Saamelaiskäräjien vaalilautakunta teki kantelun korkeimman hallinto-oikeuden menettelyvirheestä sen kumotessa käräjien heinäkuussa tekemät itseoikaisut.


Valtiovarainministeriö valittaa Kittilän kuntapäättäjien hyllytyksen kumoamisesta yle 16:38 19.06

Valtiovarainministeriön mukaan Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden tuore päätös on tärkeä ennakkotapaus.


Oulun hiippakunnan tuomiokapituli hakee valituslupaa hallinto-oikeuden päätökseen, joka kumosi homoparin vihkineen papin varoituksen yle 16:54 18.06

Tuomiokapitulin mukaan kaikkien osapuolten kannalta olisi hyvä saada korkeimmalta hallinto-oikeudelta ennakkopäätös, jottei oikeustila asiassa jää epäselväksi.


Oikeus kumosi kirkon antaman varoituksen papille, joka oli vihkinyt homoparin – varoituksen saanut pappi: "Muunlainen päätös olisi ollut järjetön" yle 17:30 17.06

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden ratkaisu on ensimmäinen laatuaan Suomessa. Muut varoituksia saaneet papit odottavat vielä päätöksiä.


Hallinto-oikeus kumosi 10 kittiläläisen kuntapäättäjän hyllyttämisen yle 14:47 12.06

Hallinto-oikeuden mukaan muiden luottamustehtävistään pidätettyjen luottamushenkilöiden hyllyttäminen voi jatkua Kittilässä.


Ilveksen vaikeaa Merivoimien uudet nyrkkeilypromoottori patistaa tunnetta tuntemaan"

Hot topics