Antarktiksen merijään aukon arvoitus selvisi vihdoin: se johtuu meren suolapitoisuudesta, tuulista ja merenalaisesta vuoresta yle 18:35 11.06

Antarktiksen merijään aukkoa tutkittiin muun muassa sensoreilla varustettujen merinorsujen avulla.


odottavaisena

Uutiset